โปรโมชั่น

PROMOTION

โปรโมชั่นมากมายตลอด ฤดูกาล
Image

สมัครสมาชิกใหม่ 918Kiss

          สมัครสมาชิกใหม่รับเพิ่ม 10% รับโบนัสสูงสุด 1,500 บาท ต้องทำยอดยอดเดิมพันหมุนเวียน 15 เท่าจึงจะถอนยอดทั้งหมดได้
     ตัวอย่าง
          สมาชิกจะได้รับโบนัสจากยอดเงินฝาก 1,000 * 30% = 300
          สมาชิกจะต้องทำยอดหมุนเวียน 1,300 * 15 เท่า = 19,500

 • สมาชิกที่ต้องการขอรับโปรโมชั่นนี้จะต้องทำการฝากเงินขั้นต่ำ 200 บาท หรือมากกว่า
 • เงินฝากเริ่มต้นบวกกับยอดโบนัสที่ได้รับ จะต้องมียอดเดิมพันหมุนเวียนอย่างน้อย 15 เท่าก่อนถึงจะทำการถอนเงินออกได้
 • ผลเสมอ,โมฆะ ยกเลิกเกมส์ จะไม่ถูกนับรวมในยอดเดิมพันหมุนเวียน
 • การเดิมพันสองฝั่ง หากตรวจพบเจตนาทุจริตทางทีมงานขอตัดสิทธิ์โบนัสที่ได้รับออกทันทีและตัดสิทธิ์การให้โบนัสในครั้งต่อๆไป
 • คำตัดสินของ BIGMATCH98 ถือเป็นการสิ้นสุด
 • เว็บที่ได้รับโปร 918Kiss
Image

สมัครสมาชิกใหม่ CASINO

          สมัครสมาชิกใหม่รับเพิ่ม 20% รับโบนัสสูงสุด 500 บาท ต้องทำยอดเดิมพันหมุนเวียน 6 เท่าจึงจะถอนยอดทั้งหมดได้

      ตัวอย่าง
         สมาชิกจะได้รับโบนัสจากยอดเงินฝาก 500 * 20% = 100

         สมาชิกจะต้องทำยอดหมุนเวียน 600 * 6 เท่า = 3,600

 สมาชิกที่ต้องการขอรับโปรโมชั่นนี้จะต้องทำการฝากเงินขั้นต่ำ 100 บาท ขึ้นไป และสามารถแจ้งถอนยอดได้ 300 บาทขึ้นไป 

 • สมาชิกที่ต้องการขอรับโปรโมชั่นนี้จะต้องทำการฝากเงินขั้นต่ำ 100 บาท ขึ้นไป และสามารถแจ้งถอนยอดได้ 300 บาทขึ้นไป
 • เมื่อสมาชิกทำยอดเดิมพันหมุนเวียนได้ 6 เท่าขึ้นไป สามารถถอนยอดฝากรวมโบนัสได้ทันที
 • กรณีที่ทำยอดเดิมพันหมุนเวียนไม่ถึง 6 เท่า สมาชิกสามารถถอนได้เฉพาะยอดฝากเท่านั้น และทางเว็บจะตัดโบนัสออกทันที
 • สมาชิกจะต้องไม่เคยเปิดuserกับทางbigmatchcและมีข้อมูลไม่ซ้ำกับฐานข้อมูลเดิม
 • ผลเสมอ,โมฆะ ยกเลิกเกมส์ จะไม่ถูกนับรวมในยอดเดิมพันหมุนเวียน
 • การเดิมพันสองฝั่ง หากตรวจพบเจตนาทุจริตทางทีมงานขอตัดสิทธิ์โบนัสที่ได้รับออกทันทีและตัดสิทธิ์การให้โบนัสในครั้งต่อๆไป
 • คำตัดสินของ BIGMATCH98 ถือเป็นการสิ้นสุด
 • เว็ปที่ได้รับโปร G club

สมัครสมาชิกใหม่ CASINO

          สมัครสมาชิกใหม่รับเพิ่ม 20% รับโบนัสสูงสุด 500 บาท ต้องทำยอดเดิมพันหมุนเวียน 6 เท่าจึงจะถอนยอดทั้งหมดได้

      ตัวอย่าง
         สมาชิกจะได้รับโบนัสจากยอดเงินฝาก 500 * 20% = 100

         สมาชิกจะต้องทำยอดหมุนเวียน 600 * 6 เท่า = 3,600

 สมาชิกที่ต้องการขอรับโปรโมชั่นนี้จะต้องทำการฝากเงินขั้นต่ำ 100 บาท ขึ้นไป และสามารถแจ้งถอนยอดได้ 300 บาทขึ้นไป 

 • สมาชิกที่ต้องการขอรับโปรโมชั่นนี้จะต้องทำการฝากเงินขั้นต่ำ 100 บาท ขึ้นไป และสามารถแจ้งถอนยอดได้ 300 บาทขึ้นไป
 • เมื่อสมาชิกทำยอดเดิมพันหมุนเวียนได้ 6 เท่าขึ้นไป สามารถถอนยอดฝากรวมโบนัสได้ทันที
 • กรณีที่ทำยอดเดิมพันหมุนเวียนไม่ถึง 6 เท่า สมาชิกสามารถถอนได้เฉพาะยอดฝากเท่านั้น และทางเว็บจะตัดโบนัสออกทันที
 • สมาชิกจะต้องไม่เคยเปิดuserกับทางbigmatchcและมีข้อมูลไม่ซ้ำกับฐานข้อมูลเดิม
 • ผลเสมอ,โมฆะ ยกเลิกเกมส์ จะไม่ถูกนับรวมในยอดเดิมพันหมุนเวียน
 • การเดิมพันสองฝั่ง หากตรวจพบเจตนาทุจริตทางทีมงานขอตัดสิทธิ์โบนัสที่ได้รับออกทันทีและตัดสิทธิ์การให้โบนัสในครั้งต่อๆไป
 • คำตัดสินของ BIGMATCH98 ถือเป็นการสิ้นสุด
 • เว็ปที่ได้รับโปร G club
Image
Image

แจกจริง

          แจกจริงทุกสัปดาห์ละ 300 บาท
     ตัวอย่าง
          สมาชิกฝาก 500 * 7 วัน = 3,500 รับโบนัสไปเลย 300 บาท

 • สมาชิกที่ต้องการขอรับโปรโมชั่นนี้จะต้องทำการฝากเงินขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ทุกวันติดต่อกันทั้งสัปดาห์
 • ต้องมียอดการเล่น500บาทขึ้นไป ทุกวันติดต่อกันทั้งสัปดาห์
 • ต้องเป็นยอด500บาทขึ้นไปเท่านั้น ไม่คิดยอดสะสม
 • ทางทีมงาน จะสรุปและประกาศผล ในวันจันทร์
 • สมาชิกต้องทำการแจ้งรับสิทธ์โปรโมชั่นนี้ด้วยตัวเอง
 • ผลเสมอ,โมฆะ ยกเลิกเกมส์ จะไม่ถูกนับรวมในยอดเดิมพันหมุนเวียน
 • การเดิมพันสองฝั่ง หากตรวจพบเจตนาทุจริตทางทีมงานขอตัดสิทธิ์โบนัสที่ได้รับออกทันทีและตัดสิทธิ์การให้โบนัสในครั้งต่อๆไป
 • คำตัดสินของ BIGMATCH98 ถือเป็นการสิ้นสุด
 • เว็บที่ได้รับโปร 918Kiss

โปรโมชั่นรายวัน

          รับโบนัสจากยอดฝาก 10% รับโบนัสสูงสุด 500 บาทจะต้องทำยอดเดิมพันหมุนเวียน 8 เท่าจึงจะสามารถถอนยอดเงินทั้งหมดได้
     ตัวอย่าง
          สมาชิกจะได้รับโบนัสจากยอดเงินฝาก 1,000 * 10% = 100
          สมาชิกจะต้องทำยอดหมุนเวียน 1,100 * 8 เท่า = 8,800

 • สมาชิกที่ต้องการขอรับโปรโมชั่นนี้จะต้องทำการฝากเงินขั้นต่ำ 200 บาท หรือมากกว่า
 • เงินฝากเริ่มต้นบวกกับยอดโบนัสที่ได้รับ จะต้องมียอดเดิมพันหมุนเวียนอย่างน้อย 8 เท่าก่อนถึงจะทำการถอนเงินออกได้
 • ผลเสมอ,โมฆะ ยกเลิกเกมส์ จะไม่ถูกนับรวมในยอดเดิมพันหมุนเวียน
 • การเดิมพันสองฝั่ง หากตรวจพบเจตนาทุจริตทางทีมงานขอตัดสิทธิ์โบนัสที่ได้รับออกทันทีและตัดสิทธิ์การให้โบนัสในครั้งต่อๆไป
 • คำตัดสินของ BIGMATCH98 ถือเป็นการสิ้นสุด
 • เว็บที่ได้รับโปร 918Kiss
Image
Image

โปรโมชั่นรายวัน

          รับโบนัสจากยอดฝาก 10% รับโบนัสสูงสุด 500 บาทจะต้องทำยอดเดิมพันหมุนเวียน 8 เท่าจึงจะสามารถถอนยอดเงินทั้งหมดได้
     ตัวอย่าง
          สมาชิกจะได้รับโบนัสจากยอดเงินฝาก 1,000 * 10% = 100
          สมาชิกจะต้องทำยอดหมุนเวียน 1,100 * 8 เท่า = 8,800

 • สมาชิกที่ต้องการขอรับโปรโมชั่นนี้จะต้องทำการฝากเงินขั้นต่ำ 200 บาท หรือมากกว่า
 • เงินฝากเริ่มต้นบวกกับยอดโบนัสที่ได้รับ จะต้องมียอดเดิมพันหมุนเวียนอย่างน้อย 8 เท่าก่อนถึงจะทำการถอนเงินออกได้
 • ผลเสมอ,โมฆะ ยกเลิกเกมส์ จะไม่ถูกนับรวมในยอดเดิมพันหมุนเวียน
 • การเดิมพันสองฝั่ง หากตรวจพบเจตนาทุจริตทางทีมงานขอตัดสิทธิ์โบนัสที่ได้รับออกทันทีและตัดสิทธิ์การให้โบนัสในครั้งต่อๆไป
 • คำตัดสินของ BIGMATCH98 ถือเป็นการสิ้นสุด
 • เว็บที่ได้รับโปร 918Kiss

What is the name(s) of your browser?