กฎกติกา

RULE of BM98

กฎกติกา ในการเล่นเกมส์
This image for Image Layouts addon


เรื่องทั่วไปของกฎกติกา

  1. กฎกติกาและข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้หลังจากที่ท่านได้เป็นสมาชิก กับทาง BIGMATCH98 ดังนั้นทุกรายการที่ท่านลูกค้า เล่นกับ BIGMATCH98  จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและเงื่อนไขเหล่านี้
  2. บุคคลที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกและเปิดบัญชีกับเราจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  3. ลูกค้าทุกท่านมีความรับผิดชอบส่วนตัวที่จะต้องตรวจสอบว่า กฎหมายท้องถิ่นหรือของประเทศ ที่ท่านอยู่อาศัยในขณะนั้น อนุญาตให้เล่นเกมส์ ก่อนที่ท่านจะลงทะเบียนและสมัครกับทาง BIGMATCH98 
  4. ลูกค้าที่มีความต้องการที่จะเล่นเกมส์กับทาง BIGMATCH98  จะต้องทราบกฎหมายเกี่ยวเกมส์การพนัน ของประเทศของท่าน, ประเทศที่พักอาศัย, หรือสถานที่ที่ท่านอยู่ปัจจุบัน, ซึ่งอาจจะไม่อนุญาตให้มีการเล่นการพนัน
  5. ลูกค้าต้องยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตลอดเวลาและถ้าท่านไม่แน่ใจ,ท่านควร หาที่ปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะด้านเกี่ยวกับด้านเกมส์และการพนัน
  6. BIGMATCH98  ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบ ถ้ามีการฝ่าฝืนและละเมิดกฎหมายการพนันในท้องถิ่นนั้นๆ
  7. BIGMATCH98  มีสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจที่จะรับหรือปฏิเสธ รายการพนันทั้งหมดหรือบางส่วนของท่าน

What is the name(s) of your browser?